ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับบำรุงรักษาเครื่องมือสำหรับเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล (Data Integration Tools) สำหรับโครงการบูรณาการข้อมูลและระบบงานภาครัฐ เพื่อสนับสนุนมาตรการและนโยบายของรัฐ Farmer ONE โดยวิธีคัดเลือก (DGA/65/0099)


9 Feb 65
15
1

DGA-65-0099 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 65017334679
งบประมาณ 3,290,000.00 บาท
11 ครั้ง