ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมจัดการแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มแบบอัตโนมัติสำหรับศูนย์บริการให้ข้อมูลเปิดเผยภาครัฐ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0085)


2 Feb 65
41


1

DGA-65-0085 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 64127429647
งบประมาณ 2,850,000.00 บาท
22 ครั้ง