ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบริการส่งข้อความสั้น (Short Message Service: SMS) เพื่อใช้กับแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางต่าง ๆ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0092)


20 Jan 65
37
1

DGA-65-0092 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 65017041246
งบประมาณ 430,000.00 บาท
16 ครั้ง