ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานจ้างพัฒนาเครื่องมือสืบค้นข้อมูลเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพแพลตฟอร์มสำหรับให้บริการข้อมูลเปิด (Search Engine for Improvement Open Data Platform) (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0263)


10 Jan 65
64
1

DGA-64-0263 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 64127090690
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
16 ครั้ง