ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์บริการรัฐบาลดิจิทัล ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0076)


28 Dec 64
25
1

DGA-65-0076 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 64127086251
งบประมาณ 120,000.00 บาท
2 ครั้ง