ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายพร้อมจัดซื้อฟังก์ชั่นซอฟแวร์ระบบป้องกันภัยคุกคามทางด้านเครือข่ายสารสนเทศและต่ออายุการดูแลอุปกรณ์ไฟร์วอลล์ ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0077)


27 Dec 64
31

1

DGA-65-0077 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 64127198686
งบประมาณ 1,100,000.00 บาท
13 ครั้ง