ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งจอภาพ อุปกรณ์ไมโครโฟนและอุปกรณ์สนับสนุนสำหรับห้องประชุม 1601 ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(DGA/64/0279)


27 Dec 64
84
1

DGA-64-0279_2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 64117029284
งบประมาณ 1,449,000.00 บาท
3 ครั้ง