ประกาศผู้ชนะการเนอราคา จ้างงานจ้างเจ้าหน้าที่และเช่าระบบโทรศัพท์สำหรับดำเนินการศูนย์บริการลูกค้า (DGA Contact Center) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0083)


24 Dec 64
32
1

DGA-65-0083 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-signed

เลขที่โครงการ 64127212212
งบประมาณ 20,000,000.00 บาท
11 ครั้ง