ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการภัยคุกคามสารสนเทศ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีคัดเลือก (DGA/65/0065)


17 ธ.ค. 64
37
1

DGA-65-0065 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 64117330860
งบประมาณ 20,000,000.00 บาท
10 ครั้ง