ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการภัยคุกคามสารสนเทศ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีคัดเลือก (DGA/65/0065)


17 Dec 64
46
1

DGA-65-0065 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 64117330860
งบประมาณ 20,000,000.00 บาท
12 ครั้ง