ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารภายในพื้นที่ของสำนักงานระยะเวลา 4 เดือน ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0056)


30 Nov 64
17
1

DGA-65-0056 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 64117024504
งบประมาณ 150,000.00 บาท
2 ครั้ง