ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการให้บริการผ่านระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0277)


23 พ.ย. 64
36
1

DGA-64-0277 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 64097730978
งบประมาณ 10,000,000.00 บาท
17 ครั้ง