ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดเก็บสิ่งของทูลเกล้าฯ ถวาย และระบบพิพิธภัณฑ์ กองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0057)


19 Nov 64
23
1

DGA-65-0057 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 64117043583
งบประมาณ 185,000.00 บาท
2 ครั้ง