ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์ข้อมูลภาครัฐแห่งที่ ๒ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีคัดเลือก (DGA/64/0248)


12 Nov 64
51
1

DGA-64-0248_2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 64097146912
งบประมาณ 32,000,000.00 บาท
12 ครั้ง