ประกาศผู้ชนะงานจ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยเพื่อส่งเสริมการจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/64/0266)


8 Nov 64
58
1

DGA-64-0266 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 64097323328
งบประมาณ 342,440.00 บาท
4 ครั้ง