ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0051)


5 Nov 64
15
1

DGA-65-0051 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 64107126800
งบประมาณ 1,970,000.00 บาท
2 ครั้ง