ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการดูแลรักษาระบบควบคุมการเข้าออก (Access Control System) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0050)


29 Oct 64
20
1

DGA-65-0050 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 64107149621
งบประมาณ 400,000.00 บาท
2 ครั้ง