ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารงานภายในกรมอนามัย (Intranet) และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร) (ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0038)


27 Oct 64
17
1

DGA-65-0038_2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 64097668392
งบประมาณ 395,325.00 บาท
2 ครั้ง