ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยเพื่อส่งเสริมการจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/64/0265)


28 Oct 64
101
1

DGA-64-0265 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 64097718987
งบประมาณ 567,350.00 บาท
7 ครั้ง