ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี ๒๕๖๔ หรือ Digital Government Awards 2021 ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0255)


28 Oct 64
128

1

DGA-64-0255 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 64097442305
งบประมาณ 1,500,000.00 บาท
5 ครั้ง