ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างบริการส่งข้อความสั้น (Short Message Service: SMS) เพื่อใช้กับแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางต่าง ๆ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0054)


28 Oct 64
19
1

DGA-65-0054 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 64107229264
งบประมาณ 140,000.00 บาท
1 ครั้ง