ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดการถ่ายทอดสดออนไลน์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล เพื่อการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Knowledge for Digital Transformation) ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0053)


28 Oct 64
20
1

DGA-65-0053 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 64107224621
งบประมาณ 160,000.00 บาท
3 ครั้ง