ประกาศผู้ชนะเช่าใช้สิทธิ์การใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามเอกสารเลขที่ DGA/65/0041


18 Oct 64
18
1

65-0041 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-JP

เลขที่โครงการ 6409771760
งบประมาณ 170,000.00 บาท
2 ครั้ง