ประกาศผู้ชนะงานจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เครือข่ายอุปกรณ์เครือข่ายปรับปรุงและแก้ไขโปรแกรมระบบสืบค้นคำพิพากษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/65/0039)


12 Oct 64
24
1

65-0039 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 64097869696
งบประมาณ 756,000.00 บาท
1 ครั้ง