ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการในรูปแบบ Software as a Service ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0031)


29 Sep 64
37
1

65-0031 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-CEO-signed

เลขที่โครงการ 64097530114
งบประมาณ 13,000,000.00 บาท
13 ครั้ง