ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบริการประชุมทางไกลออนไลน์ (GIN CONFERENCE) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0028)


29 ก.ย. 64
16
1

65-0028 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-CEO-signed

เลขที่โครงการ 64097514486
งบประมาณ 5,100,000.00 บาท
1 ครั้ง