ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการวงจรสื่อสารบริการวงจรเช่า (MPLS) สำหรับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0017)


21 Sep 64
22
1

65-0017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 64097182248
งบประมาณ 179,760.00 บาท
4 ครั้ง