ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ (MAILGOTHAI) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0015)


29 Sep 64
36
1

65-0015 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-CEO-signed

เลขที่โครงการ 64097330287
งบประมาณ 29,966,420.00 บาท
8 ครั้ง