ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 184 เครื่อง ระยะเวลา 5 เดือนของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0040)


20 Oct 64
74
1

DGA-65-0040 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 64097666104
งบประมาณ 500,000.00 บาท
5 ครั้ง