ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์สนับสนุนชั้น ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0044)


14 Oct 64
36
1

DGA-65-0044 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 64097722068
งบประมาณ 160,000.00 บาท