ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการอินเทอร์เน็ต ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)(สพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0027)


27 Sep 64
22
1

DGA-65-0027 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 64097310708
งบประมาณ 500,000.00 บาท
3 ครั้ง