ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้องานซื้อและค่าลิขสิทธิ์การใช้งาน Microsoft SQL สำหรับให้บริการ DG-Cloud ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0029)


27 Sep 64
37
1

DGA-65-0029 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 64097404766
งบประมาณ 10,000,000.00 บาท
10 ครั้ง