ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่างานเช่าพื้นที่สำนักงาน ชั้น ๕ ๖ ๑๑ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ณ อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0022)


27 Sep 64
56
1

DGA-65-0022 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 64097229669
งบประมาณ 24,600,327.84 บาท
8 ครั้ง