ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ของ สป.อว. (อาคารพระจอมเกล้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0026)


23 Sep 64
28
1

DGA-65-0026 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา SEVP Signed

เลขที่โครงการ 64097358424
งบประมาณ 750,000.00 บาท
5 ครั้ง