ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานรับ-ส่งเอกสาร จำนวน ๒ อัตราของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


20 Sep 64
12
1