ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างโครงการบริหารจัดการทำเงินเดือน งานภาษี และสวัสดิการต่าง ๆ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0018)


22 Sep 64
16
1

DGA-65-0018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ

เลขที่โครงการ 64097150842
งบประมาณ 500,000.00 บาท
4 ครั้ง