ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานจ้างบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0021)


22 Sep 64
24
1

DGA-65-0021 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 64097174193
งบประมาณ 204,000.00 บาท
4 ครั้ง