ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาระบบโปรแกรมกลางด้านสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0019)


21 Sep 64
20
1

DGA-65-0019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 64097223434
งบประมาณ 1,638,000.00 บาท
3 ครั้ง