ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบ VDO Wall ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0020)


20 ก.ย. 64
7
1

DGA-65-0020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 64097155321
งบประมาณ 500,000.00 บาท
1 ครั้ง