ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0012)


20 Sep 64
11
1

DGA-65-0008 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 64097109574
งบประมาณ 223,824.00 บาท