ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประเภทรายปีพื้นที่ชั้น ๑๑ ๑๖ ๑๗ ๑๘ และ ๑๙ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0008)


20 ก.ย. 64
6

1

DGA-65-0008 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 64097112672
งบประมาณ 149,000.00 บาท
2 ครั้ง