ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า (UPS) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0002)


20 ก.ย. 64
3
1

DGA-65-0002 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 64097017957
งบประมาณ 150,000.00 บาท