ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานจัดจ้างบริการสื่อสารพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย Digital Government Secure Link (DG-Link) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0237)


16 ก.ย. 64
29
1

DGA-64-0237 ประกาศผู้ชนะ-signed

เลขที่โครงการ 64087077022
งบประมาณ 40,000,000.00 บาท
9 ครั้ง