ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่างานเช่าบริการรถยนต์ (รถตู้) ส่วนกลางพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 5 คัน ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0013)


16 Sep 64
25
1

DGA-65-0013 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 64097073631
งบประมาณ 2,600,000.00 บาท
7 ครั้ง