ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างการสอบบัญชีและประเมินการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2565 (DGA/64/0220)


15 Sep 64
32
1

DGA-64-0220 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 64077274585
งบประมาณ 230,000.00 บาท
5 ครั้ง