ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำคำของบประมาณและติดตามข้อมูลแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0232)


1 ก.ย. 64
61
1

DGA-64-0232 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 64077503407
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
25 ครั้ง