ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานจ้างดำเนินการสำรวจความผูกพันองค์กรของเจ้าหน้าที่ปีงบประมาณ 2564 (Engagement and Satisfaction Survey) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/64/0246)


31 Aug 64
25
1

3. DGA-64-0246 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 64087298018
งบประมาณ 400,000.00 บาท
4 ครั้ง