ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษางานจ้างโครงการงานที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (Digital Government Development Plan 2023-2027) โดยวิธีคัดเลือก (DGA/64/0216)


13 Aug 64
82
1

DGA-64-0216 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 64077234763
งบประมาณ 8,968,544.00 บาท
34 ครั้ง