ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิในการใช้งานโปรแกรม Adobe Creative Cloud แบบรายปี ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีคัดเลือก (DGA/64/0227)


10 Aug 64
33
1

1. ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 64077435859
งบประมาณ 650,000.00 บาท
9 ครั้ง