ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างประเมินมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing) ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0207)


10 Aug 64
46
1

1. ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 64077023852
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
22 ครั้ง