ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(DGA/64/0182)


9 Aug 64
67
1

DGA-64-0182_2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 64067459420
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
11 ครั้ง